Ako sa vyhnúť Legionelle

Pokiaľ riadite nemocnicu, hotel, alebo ste majiteľom vykurovacieho systému, prečítajte si naše rady a tipy, ako sa vyhnúť baktérii Legionella. Nesprávna mikroklíma s malou filtráciou vzduchu môže podporiť vznik veľkého množstva znečisťujúcich látok, vrátane skupiny baktérií Legionella. Tieto baktérie sa môžu množiť a spôsobiť veľa zdravotných problémov.

Bakteréria Legionella

I malé množstvo vody môže byť ideálnym zdrojom mikroorganizmov. Jedným z týchto mikroorganizmov, ktoré obývajú umelé vodné prostredia a vlhké oblasti, je baktéria Legionella pneumophila. Túto baktériu nájdeme okrem iného aj vo vnútrozemských vodných nádržiach, v mori, vo vlhkej pôde, mechu a pilinách. Baktéria bola objavená v roku 1976 a média túto chorobu nazvali "Legionárskou chorobou".

Legionella vo vodovodných systémoch

Baktéria Legionella sa množí v umelom prostredí: chladničky, klimatizačné zariadenia, ohrievače vody a zásobné nádrže a lekárske prístroje, ktorých povrchy prichádzajú do styku s vodou. Vývoj týchto baktérií podporuje nedostatočná kvalita vody vo vodných systémoch, nesprávna prevádzka a nedostatočný hygienický dohľad nad prístrojmi a systémami. 

 Legionela

3D vizualizácia baktérie Legionella pneumophila

Ako sa Legionella množí?

Medzi najčastejšie zdroje znečistenia patria systémy pre prípravu teplej úžitkovej vody a klimatizačné systémy. Baktérie Legionella prenikajú do organizmu priamou konzumáciou kontaminovanej vody. Potom, čo sa baktéria dostane do tela, môže spôsobiť atypický zápal pľúc a horúčku, ktorá môže byť sprevádzaná silnými bolesťami hlavy, zimnicou, hnačkami a dýchacími problémami. Baktérie sa množia v teplotnom rozmedzí 20-50°C. Optimálnou teplotou pre ich rozvoj je 38°C. Nad 50°C sa baktérie nemnožia a nad 70°C hynú. Rast baktérií Legionella v systémoch teplej vody je podporovaný prítomnosťou biofilmu a mechanických ložísk, kde žijú iné baktérie.

Ako na baktériu Legionella?

Legionellu je možné odstrániť chemickými alebo tepelnými metódami. V systémoch ktoré neobsahujú biofilmy, sa baktérie nemnožia tak silno, preto je dôležité zabezpečenie správneho návrhu a realizácie systému teplej úžitkovej vody. Množeniu baktérií vo vodovodoch môžete zabrániť tím, že využijete správne technické riešenia:

  • Na odberných miestach by sa teplota úžitkovej vody mala pohybovať nad 55 °C.
  • Zabezpečte aby to, aby sa voda periodicky zohrievala na 70-80 °C za účelom prevedenia tepelnej dezinfekcie.
  • Používajte cirkulačný systém teplej úžitkovej vody.
  • Odstráňte nerovnosti v tepelnej izolácii. Časti izolácie, ktoré sú opotrebované, vlhké, alebo nespĺňajú požiadavky, nahraďte novou izoláciou, ktorá má odpovedajúcu hrúbku a pokiaľ možno nízku tepelnú vodivosť.
  • Pravidelne dezinfikujte potrubie teplej vody.
  • Správne nastavte systém tak, aby sa odstránili zóny s príliš nízkym prietokom, tie predstavujú hrozbu nebezpečného zníženia teploty alebo stagnáciu vody.
  • Odstráňte takzvané „slepé uličky“. Pokiaľ takéto odbočky nie je možné vylúčiť, je treba vodu v nich pravidelne zohrievať.
  • Zabezpečte riadny technický a hygienický stav systému.

Nárast legionárskej choroby v roku 2014

V roku 2014 bolo oznámených 6.941 prípadov tejto choroby. Počet výskytu v krajinách EU bol v tomto roku 13,5 prípadov na milión obyvateľov, čo predstavuje najvyšší počet, aký sa kedy vyskytol. Veľké množstvo hlásených prípadov nakazených ľudí bolo i medzi rokmi 2009-2014 v Lisabone. Približne 74% všetkých nahlásených prípadov bolo zistených vo Francúzsku, Nemecku, Taliansku, už spomínanom Portugalsku a Španielsku. Zoznam výskytu tejto choroby si môžete pozrieť tu.

Aké je riešenie?

K zníženiu rizika vzniku kontaminácie baktériami Legionella je potrebné zabezpečiť správnu teplotu vody. U veľkých zariadení (hotely, bazény, kúpele, nemocnice) je obzvlášť dôležitá mikrobiologická čistota vodného potrubia. V takýchto prípadoch sa odporúča zvoliť správne riešenie teplej úžitkovej vody.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.