Dezinfekcia po záplavách

 

DEZINFEKCIA PO ZÁPLAVÁCH – odporúčania

Odporúčané prípravky

disiCLEAN HOME

disiCLEAN PROFI

disiCLEAN WASHER

Poly WELL

 

Osobná hygiena

Okrem pravidelného umývania rúk je taktiež vhodné vykonať následnú dezinfekciu. Na dezinfekciu odporúčame opláchnutie v 20 % roztoku prostriedku disiCLEAN HOME (t. j. zmiešame 0,5 litra disiCLEAN HOME s 2 litrami vody, roztokom si umyjeme ruky až po lakeť necháme zaschnúť). Dezinfekčný prostriedok disiCLEAN HOME nie je v použitých koncentráciách dráždivý a nevyvoláva alergické reakcie.

Potraviny

Zaplavené potraviny, ktoré sú hermeticky uzavreté (sklo, konzervy) možno konzumovať až po riadnom umytí a po dezinfekcii vonkajšieho obalu. Na dezinfekciu odporúčame použiť postrek prostriedkom disiCLEAN HOME s dobou pôsobenia 30 minút alebo do zaschnutia.

Riad

Riad, príbory a výbavu kuchyne je treba dôkladne umyť a následne vykonať ich dezinfekciu pomocou 5% roztoku disiCLEAN PROFI (0,5 litra na 10 litrov vody), s dobou pôsobenia najmenej 30 minút alebo do zaschnutia. Chladničky, umývačky, odpadové nádoby a inú výbavu vystriekajte prostriedkom disiCLEAN HOME - vďaka vysokej antimikróbnej účinnosti odstraňuje pachy. Riad a výbavu, ktoré prichádzajú do priameho kontaktu s potravinami je potrebné pred ich použitím znovu opláchnuť v pitnej vode.

Nábytok a výbava

Nábytok, podlahy, steny a interiéry dopravných prostriedkov po umytí dezinfikujte pomocou 5% roztoku disiCLEAN PROFI (0,5 litra na 10 litrov vody), prípadne postrekom disiCLEAN HOME. Pre zabezpečenie hygienickej čistoty odporúčame povrchy po dezinfekcii neumývať alebo nechať pôsobiť najmenej 30 minút alebo až do zaschnutia.

Plesne

disiCLEAN PROFI je vďaka svojim protiplesňovým účinkom schopný v plnej miere predchádzať tvorbe plesní a eliminovať ich ložiská bez toho, aby poškodil ošetrované materiály. Miesta napadnuté plesňou odporúčame ošetriť 10% roztokom disiCLEAN PROFI (1 liter na 10 litrov vody), menšie plochy prípadne postrekom disiCLEAN HOME. Doba pôsobenia je minimálne 1 hodina. Postrek opakujeme znovu.

Potom je nutné „mŕtvu“ pleseň mechanicky odstrániť (prostriedok nemá bieliace účinky). Na rozdiel od iných dezinfekčných prípravkov disiCLEAN usmrtí i spóry plesní v stenách a v omietkach. Nedochádza tak k ich opätovnej tvorbe.

Ideálne je disiCLEAN PROFI primiešať priamo do omietkovej zmesi (100 ml disiCLEAN PROFI na 1 kg omietkovej zmesi) a následne do vodou riediteľnej farby. Spoločne s farbou sa vytvorí na stene ochranná vrstva, ktorá nedovolí plesni ďalšie množenie a prípadné spóry plesní usmrtí.

Sanitácia studní

Po úplnom vyčerpaní vody zo studne a mechanickom očistení vonkajších i vnútorných stien studne odporúčame vykonať následnú dezinfekciu stien a dna 5% roztokom disiCLEAN PROFI (0,5 litra na 10 litrov vody). Aplikácia je možná i tlakovým zariadením. Doba pôsobenia je najmenej 60 minút. Následne dezinfikujeme vodný stĺpec naliatím disiCLEAN PROFI priamo do studne, či vrtu a to v koncentrácii 0,2 litra na 1m3. Ak nemáte disiCLEAN PROFI, je vhodné použiť Poly WELL v koncentrácii 0,4 litra na 1m3. Nalejte do studne, resp. vrtu a spätným preplachom vodu premiešavajte po dobu 10-20 minút. Nechajte pôsobiť 3 hodiny. Po dezinfekcií je potrebné studňu riadne prečerpať.

Dezinfekcia odevov a bielizne

disiCLEAN WASHER nastriekajte priamo na znečistený odev, alebo pridajte priamo do prania, čo umožňuje zaistiť bielizni hygienickú čistotu bez potreby prania pri vysokých teplotách. Zároveň je takto preventívne ochránená práčka pred tvorbou biologického nánosu na vnútorných, nedostupných častiach práčky. Teplota vody neovplyvňuje účinky dezinfekčného prostriedku disiCLEAN WASHER. Pre baktericídny a fungicídny účinok dávkujeme v pomere 40 ml disiCLEAN WASHER na 10 litrov vody (jedno pranie). Pre virucídny a mykobaktericídny účinok dávkujeme v pomere 350 ml disiCLEAN WASHER na 10 litrov vody (jedno pranie).