Chrípková sezóna - inštitúcie

METODICKÝ POKYN PRE INŠTITÚCIE V OBDOBÍ ZVÝŠENÉHO RIZIKA VÝSKYTU INFEKČNÝCH OCHORENÍ

Potvrdený výskyt infekčných ochorení v rozsahu, ktorý si vyžaduje obmedzenie, resp. zatvorenie prevádzky

Je potrebné kontaktovať profesionálnu DDD firmu, ktorá vykoná kompletný dezinfekčný zásah, ktorý zahŕňa:

 • obhliadku priestorov
 • stanovenie kritických miest a bodov, t.j.
 1. kontaktné miesta (stoly, kľučky, toalety, madlá, zábradlia, pracovné dosky a plochy a pod.)
 2. kontaktné vybavenie, nástroje, prístroje a body (napr. hračky, klávesnice, vypínače, tlačidlá a pod.)
 3. ťažko prístupné miesta (priestory za radiátormi, skriňami, rúrami, pod pracovnými stolmia pod.)
 4. vzduchotechnika a klimatizácie 
 • odobratie sterov z príslušných miest a ich vyhodnotenie akreditovaným laboratóriom
 • prípravu na dezinfekciu - čistenie detergentom, umývanie povrchov, odstránenie biofilmu
 • samotnú dezinfekciu vnútorných priestorov a ovzdušia, a to nasledujúcim spôsobom:
 1. dezinfekcia ovzdušia, najlepšie pomocou ULV foggera za účelom zníženia infekčného tlaku
 2. dezinfekcia rozvodov vzduchotechniky a klimatizácií pomocou polymérových dezinfekčných prostriedkov, pre ich schopnosť vytvárať ochrannú vrstvu na povrchoch
 3. dezinfekcia ťažko prístupných miest, najlepšie za pomoci automatických, alebo manuálnych rozprašovačov, resp. foggerov
 4. dezinfekcia kontaktných prístrojov, nástrojov a vybavenia otrením, rozprášením, resp. ponorením
 5. dezinfekcia kontaktných miest otrením 
 • odobranie kontrolných sterov z príslušných miest a ich vyhodnotenie akreditovaným laboratóriom
 • spísanie protokolu o dezinfekčnom zásahu
 • vypracovanie preventívneho dezinfekčného plánu pre prevádzku

Pri dezinfekcii  treba dodržiavať všeobecne platné zásady bezpečnosti práce a postupovať v súlade s odporúčaniami výrobcov dezinfekčných prostriedkov, príslušenstva a techniky. Je potrebné rešpektovať obmedzenia účinných látok a zaradiť ich do postupu dezinfekcie na základe výsledkov sterov odobratých vzoriek.

 

Preventívne opatrenia v čase zvýšeného rizika výskytu infekčných ochorení

 • Využiť služby profesionálnej DDD firmy, ktorá vykoná celkovú preventívnu dezinfekciu objektu a to aspoň 1x za 14 dní. Tá zahŕňa :
 1. dezinfekcia dotykových miest otrením, resp. za pomoci elektrostatických rozprašovačov
 2. dezinfekcia ťažko prístupných miest, najlepšie za pomoci elektrostatických, alebo manuálnych rozprašovačov, resp. foggerov
 3. dezinfekcia kontaktných prístrojov, nástrojov a vybavenia otrením, rozprášením, resp. ponorením
 4. dezinfekciu ovzdušia, najlepšie pomocou ULV foggera za účelom zníženia infekčného tlaku
 • Vykonať celkovú preventívnu dezinfekciu svojpomocne za pomoci profesionálnych a kvalitných dezinfekčných prípravkov, vhodných a schválených pre danú oblasť. Túto dezinfekciu vykonať aspoň 1x za týždeň. Dezinfekciu treba vykonať v súlade s odporúčaniami výrobcov dezinfekčných prostriedkov, príslušenstva a techniky a to na základe schváleného, alebo odporúčaného dezinfekčného postupu. 

Upozornenie: Na vytvorenie správnych dezinfekčných postupov a zvolenie správnych dezinfekčných prípravkov a taktiež na odborné zaškolenie v používaní správnej techniky a technológie, je potrebná odborná konzultácia s profesionálnou DDD firmou.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.