Odstúpenie od zmluvy

Odstúpiť od zmluvy má podľa § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) právo iba kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, a to do 14-tich dní od prevzatia tovaru. 

Ak sa kupujúci rozhodne odstúpiť od zmluvy, zašle predávajúcemu formulár odstúpenia od zmluvy v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči. V odstúpení kupujúci uvedie,  že odstupuje od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre vrátenie peňazí.

Formulár odstúpenia od zmluvy nájdete TU.

Po platnom odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. 

Tovar, bez známok používania alebo opotrebovania či závad a najlepšie v pôvodnom obale, je kupujúci povinný poslať späť na adresu predávajúceho. V prípade, že tovar, ktorý bol kupujúcim v zákonnej lehote vrátený predávajúcemu, nesie stopy opotrebovania, používania alebo poškodenia, je predávajúci oprávnený naúčtovať kupujúcemu primeranú časť z pôvodnej kúpnej ceny (v súlade s § 458 ods 1 obč. Z). Predávajúci si uhradí svoje nároky z čiastky, ktorá bude kupujúcemu vrátená, a to jednostranným zarátaním.

Toto ustanovenie zákona však nemožno chápať ako možnosť bezplatného zapožičania tovaru. Kupujúci v prípade využitia práva na odstúpenie od zmluvy do 14 dní od prevzatia plnenia, musí predávajúcemu do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať všetok dodaný tovar späť. Pri odstúpení od zmluvy kupujúci znáša priame náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.