Úprava vody

POSTUP PRI ÚPRAVE BAZÉNOVEJ VODY A OPATRENIA PRED UVEDENÍM  BAZÉNU DO PREVÁDZKY

Napustenie bazéna čistou vodou

Pred uvedením bazénu do prevádzky je potrebné dôkladne vyčistiť celé vnútro bazéna, vrátane žľabov od usadenín, vodného kameňa a organických nečistôt.

Napustite bazén vodou a pustite filtráciu.

Upravte pH na hodnotu 6,8 -7,2. Skontrolujte tvrdosť vody, prípadne upravte na stredne tvrdú.

Nadávkujte šokovú dávku POLY POOL 400ml / 10 m³ vody priamo do bazénu pri pustenej filtrácii.

Po 24 hodinovej nepretržitej filtrácii je možné sa v bazéne kúpať.

 

Dopustenie zazimovaného bazénu z predchádzajúcej sezóny

Manuálne a dôkladne vyčistite všetky dostupné plochy v bazéne.

Dopustite bazén čistou vodou, upravte pH na hodnotu 6,8 -7,2. Skontrolujte tvrdosť vody, prípadne upravte na stredne tvrdú a zapnite filtráciu.

Nadávkujte MPT FLOCK v množstve 100 -150ml/ 10 m³ vody podľa stupňa  znečistenia.

Vysajte bazénovým vysávačom nečistoty zo dna bazénu. Pri zapnutej filtrácii pravidelne kontrolujte znečistenie filtru a pravidelne ho preplachujte .

Nadávkujte šokovú dávku POLY POOL 400ml / 10 m³ vody priamo do bazénu pri pustenej filtrácii.

Po 24 hodinovej nepretržitej filtrácii a odfiltrovaní nečistôt je možné sa v bazéne kúpať.

 

POČAS KÚPACEJ SEZÓNY (BAZÉN)

Pravidelné meranie a úprava pH – meranie vykonávajte minimálne raz za týždeň. Hodnoty pH je potrebné udržiavať v rozmedzí 6,8 – 7,2.

Vločkovanie – pravidelné používanie vločkovača MPT FLOCK zaistí dokonalé  zoskupenie drobných povrchových nečistôt do väčších celkov, ktoré je možné odfiltrovať alebo odstrániť bazénovým vysávačom. Potom je potrebné filter prepláchnuť – preprať.

Oxidácia vody – po odfiltrovaní nečistôt z bazénu nadávkujeme oxidačný prostriedok na báze aktívneho kyslíku MPT OXI. Ten zaistí zvýšenie hodnoty kyslíka vo vode, čím sa postará o dôkladné odstránenie organických nečistôt.

Dezinfekcia vody – po vyššie uvedených krokoch, nadávkujeme udržiavaciu dávku prípravku POLY POOL podľa návodu.

 

ZAZIMOVANIE BAZÉNA

Pred samotným mechanickým zazimovaním (vyfúknutie vody z potrubia, odpustenie časti vody z bazéna) vykonajte dôkladnú dezinfekciu systému pomocou POLY POOL SHOCK.

Do bazéna aplikujte POLY POOL SHOCK 400ml/10 m³ a celý objem bazéna prefiltrujte niekoľkokrát. Tým vydezinfikujete celý systém vrátane piesku, resp. iného filtračného média. Potom dobre preperte filter spätným preplachom, aby v ňom neostali nečistoty, ktoré môžu splesnivieť.

 

PRECHOD Z CHLÓRU NA POLY POOL

Prebytočný chlór odstránime jednou z uvedených metód:

Neutralizácia chemickou cestou:Aplikujeme MPT OXI na základe doporučeného dávkovania na etikete. Po riadnom premiešaní je prebytočný chlór odstránený do 30 minút.

Čiastočná výmena vody v bazéne (cca 30% - 50%).

Zamedzenie dávkovania prípravku na báze chlóru po dobu 2 -3 dní pred plánovaným prechodom na bezchlórovú dezinfekciu POLY POOL (zapnutá cirkulácia je odporúčaná po celú dobu prečisťovania).

Ďalej postupujte podľa postupu ako počas kúpacej sezóny

Upozornenie :

Prípravky POLY POOL  sa nesmú používať spoločne s prípravkami na báze chlóru! Počas dávkovania je potrebné mať spustenú cirkuláciu vody, aby sa dezinfekcia dobre premiešala a tak dostala do celého objemu bazéna. Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si pozorne prečítajte návod a informácie na etikete.

 

UVEDENIE VÍRIVEJ VANE DO PREVÁDZKY

Čistenie povrchu vírivej vane - pred uvedením vírivej vane do prevádzky je potrebné mechanicky vyčistiť celý priestor vírivej vane, vrátane žľabov, od usadenín, vodného kameňa a iných nečistôt.

Čistenie potrubia a vnútorných častí vírivej vane - Napustite vírivú vaňu čistou vodou a aplikujte prípravok POLY SPA SANITIZER, dávkujte 200 ml/1m3(1000 L) priamo do vody. Zapnite filtráciu a všetky trysky a atrakcie. Nechajte takto pôsobiť 15-30 min. Potom vodu vypustite. 

Teraz je celá vírivá vaňa dôkladne vyčistená a vydezinfikovaná.

Napustite vírivú vaňu čistou vodou a zapnite filtráciu.

Upravte hodnotu pH na úroveň 6,8 - 7,2.

Nadávkujte POLY WHIRLPOOL (šoková dávka), aplikujte 150 ml/1m3(1000 L) priamo do vody pri zapnutej filtrácii.  Zapnite všetky trysky a atrakcie na dobu 15 - 30min, aby sa prípravok rovnomerne rozmiešal vo vode. Po poriadnom premiešaní vody sa je možné kúpať.

 

POČAS SEZÓNY (VÍRIVÁ VAŇA)

Pravidelné meranie a úprava pH - meranie vykonávajte minimálne 1x za týždeň, alebo po mimoriadnom zaťažení, resp. podľa potreby.  Hodnoty pH je potrebné udržiavať v rozmedzí  6,8 - 7,2.

Oxidácia vody - dávkujte oxidačný prípravok MPT OXI na báze aktívneho kyslíka. Ten zaistí zvýšenie hodnoty kyslíka vo vode, vodu prejasní a odstráni organické nečistoty a povlaky.

Dezinfekcia vody - vykonávajte aplikáciou prípravku POLY WHIRLPOOL až po upravení pH a oxidácii. Dávkujte 100ml/1m3(1000 L) priamo do vody pri zapnutej filtrácii.  Zapnite všetky trysky a atrakcie na dobu 15 - 30min, aby sa prípravok rovnomerne rozmiešal vo vode.

 

MOŽNÉ PROBLÉMY V PRIEBEHU SEZÓNY A ICH RIEŠENIE

Výskyt rias

Riasy môžu spôsobovať zelené, hnedé alebo nažltlé zafarbenie vody, klzké a mazľavé dno a steny bazéna. Často ich sprevádza nepríjemný zápach vody.

Možná príčina: Vysoké pH, vysoká teplota bazénovej vody, dažďová voda v bazéne, pele v ovzduší.

Odstránenie: Nadávkujte prípravok POLY POOL SHOCK, druhý deň dávkujte MPT OXI a následne MPT FLOCK. Dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov. Skontrolujte, či je zapnutá filtrácia.

Mŕtve riasy budú zachytené na filtri. Zvyšok rias odstráňte vysávačom.

Zákal

Bazénová voda nie je priezračná, môže mať mliečnu farbu, mierne nazelenastú. Bazén nemá iskru. Zakalenie môže mať viac príčin (prítomnosť minerálov, rias, organický zákal a i.)

  

PRÍČINA ODSTRÁNENIE
   
 Nízke pH, vysoké pH                                                    

 Upravte hodnoty prípravkami MPT pH+ a pH-

 Veľký výskyt baktérií                                                       Dávkujte POLY POOL SHOCK
 Rozptýlenie jemných mechanických nečistôt               

 Dávkujte MPT FLOCK

 Rozptýlenie organických zlúčenín                                  Aplikujte šokovú dávku MPT OXI
 Nadmerné dávkovanie MPT FLOCK                              Zapnite filter na dobu 24 hodín, prípadne narieďte vodu
 Znížená funkcia filtračného zariadenia                         

 Filter preplachujte po dobu minimálne 15 min.              V prípade nutnosti vymeňte pieskovú náplň.

 

Hnedá priezračná voda

Voda pravdepodobne obsahuje priveľa železa alebo mangánu.

Odstránenie: Skontrolujte pH a pri zapnutej filtrácii dávkujte MPT OXI. Po 48 hodinách pridajte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách dávkujte MPT FLOCK. Dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov.

Voda nie je jasná, chýba jej iskra

Voda je nedostatočne prekysličená.

Odstránenie: Skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu (6,8 - 7,2). Dávkujte MPT OXI a MPT FLOCK podľa návodu na etiketách.

Priezračne zelená voda

Tento stav je pravdepodobne spôsobený vysokou koncentráciou medi.

Odstránenie: Skontrolujte pH a dávkujte MPT OXI, následne pridajte odstraňovač kovu. Nepretržite filtrujte a po 48 hodinách pridajte stabilizátor tvrdosti. Po ďalších 24 hodinách pridajte MPT FLOCK. Dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov.

Smaragdovo zelená voda

Mŕtve riasy sa vznášajú vo vode a nemožno ich odfiltrovať.

Odstránenie: Pridajte MPT FLOCK podľa návodu na etikete. Časť zhutnených rias vo forme vločiek sa zachytí vo filtri. Vločky, ktoré klesnú na dno bazéna, vysajte bazénovým vysávačom.

Čierne škvrny na stenách a dne bazéna

Voda bola napadnutá čiernymi riasami.

Odstránenie: Skontrolujte pH a v prípade nutnosti ho upravte na požadovanú hodnotu (6,8 - 7,2), dávkujte MPT OXI a následne POLY POOL SHOCK. Dodržujte dávkovanie uvedené na etiketách výrobkov. Po 24 hodinách pridajte MPT FLOCK. Mechanicky vyčistite dno a steny bazéna.

Mliečne biela voda

Voda obsahuje vysoké množstvo vápnika a horčíka.

Odstránenie: Skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu (6,8 - 7,2), dávkujte MPT OXI. Po 24 hodinách pridajte odstraňovač kovov. Najmenej po 48 hodinách pridajte MPT FLOCK. Odporúčame preventívne použiť stabilizátor tvrdosti.

Mliečne zakalená voda môže znamenať aj výskyt baktérií a kvasiniek. Skontrolujte koncentráciu dezinfekcie POLY POOL, resp. WHIRLPOOL vo vode pomocou kvapkového testera. Ak sa vo vode dezinfekcia nenachádza, voda môže byť pokazená. V tom prípade dávkujte POLY POOL SHOCK.  

Usadzovanie vodného kameňa na schodíkoch a dne bazéna

Voda obsahuje vysoké množstvo vápnika a horčíka, ktoré sa z nej zrážajú vo forme vodného kameňa.

Odstránenie: Skontrolujte pH a v prípade nutnosti ho upravte na požadovanú hodnotu, následne dávkujte MPT OXI podľa etikety na výrobku. Pridajte odstraňovač kovov, nepretržite filtrujte. Po 48 hodinách pridajte stabilizátor tvrdosti. Po 24 hodinách pridajte MPT FLOCK. V prípade nutnosti postup zopakujte.

Ak sa nepodarí minerálne usadeniny odstrániť vyššie opísaným spôsobom je nutné vodný kameň odstrániť na začiatku ďalšej sezóny, po úplnom vypustení bazéna a s použitím prípravku na odstraňovanie vodného kameňa.

Korózia kovových častí

Voda má nízke pH.

Odstránenie: Zmerajte pH a v prípade nutnosti ho upravte na požadovanú hodnotu (6,8 - 7,2).

Vždy preventívne kontrolujte hodnotu pH a koncentráciu dezinfekcie POLY POOL, resp. WHIRLPOOL vo vode pomocou kvapkového testera. 

 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.