Slovník pojmov

Čistenie

Čistenie je proces umývania povrchu za účelom odstránenia viditeľných nečistôt, mastnoty, špiny a prachu. Na čistenie sa používa voda a rôzne typy detergentov. Čistenie prispieva k odstráneniu určitého počtu mikroorganizmov, nezanecháva však povrch hygienicky čistý, resp. sterilný.

Detergent

Detergent je prípravok, alebo látka, ktorá má výrazné čistiace účinky a veľmi dobre rozpúšťa mastné látky, napr. saponát. Detergenty teda sú chemické čistiace prostriedky.

Dezinfekcia

Dezinfekcia je proces alebo činnosť, ktorej cieľom je likvidácia čo najväčšieho počtu choroboplodných alebo nežiaducich mikroorganizmov. Používajú sa pri tom fyzikálne i chemické prostriedky.

Polymérová dezinfekcia

Polymérová dezinfekcia je revolučný viacúčelový dezinfekčný prípravok na báze dvoch aktívnych látok. Polymér - PHMG (Polyhexamethylen-guanidin chlorid) a N-alkyl (C12-C16) dimethyl benzyl ammonium chlorid, patriaci do skupiny kvarter amóniových zlúčenín, tzv. KAZ. Spojením týchto 2 látok vzniká roztok, ktorý má aj pri nízkych koncentráciách veľmi silný dezinfekčný účinok. Zo základnej látky sa vyrábajú všetky bezchlórové polymérové dezinfekčné prípravky POLYMPT®.

Polymér

Polymér je látka pozostávajúca z molekúl jedného alebo viacerých druhov atómov alebo skupín spojených navzájom v tak veľkom počte, že rada fyzikálnych a chemických vlastností tejto látky sa nezmení pridaním alebo odobratím jednej alebo niekoľkých konštitučných jednotiek. Polyméry typicky vznikajú polymerizáciou alebo polykondenzáciou. Obvykle je ako „polymér" označovaný molekulový systém, zložený z veľkého počtu atómov, viazaných chemickými väzbami do dlhých reťazcov.

PHMG

PHMG je syntetický polyelektrolit na báze guanidinových väzieb. Jedná sa o novo vyvinutý viacúčelový katiónový polymér, ktorý sa používa ako dezinfekčný prostriedok – vysoko efektívny baktericíd, virucíd, fungicíd. Neobsahuje toxické látky a nie je dráždivý. Úspešne sa používa v zdravotníctve, textilnom priemysle, potravinárskom priemysle a v oblasti úpravy a hygienického zabezpečenia vôd a povrchov.

Kvartérne amóniové zlúčeniny  (KAZ)

Kvartérne amóniové zlúčeniny sú najdôležitejšou skupinou povrchovo aktívnych látok, ktoré vykazujú silné dezinfekčné účinky. Od klasických mydiel sa líšia tým, že aktívnou časťou molekuly je katión, preto sa tiež nazývajú katiónaktívne alebo invertné mydlá.

Správna hodnota pH

Udržiavanie správnej úrovne pH je jeden z najdôležitejších faktov pri údržbe vody. Ideálna hodnota pH pri použití bezchlórovej dezinfekcie je 6,8 – 7,2. Pokiaľ je pH bazénovej vody vyššie alebo nižšie ako je táto hodnota, dochádza k zníženiu účinnosti a následnej vyššej spotrebe dezinfekčných prostriedkov, vylučovaniu solí, vzniku vodného zákalu, korózii kovových častí, blednutiu farieb plastov a fólií v bazéne. Kyslá voda s nízkym pH (pH ˂ 6,5) môže poškodzovať materiály v bazéne alebo dráždiť oči, pokožku a sliznicu pri kúpaní . Zásaditá voda s vysokým pH (pH ˃7,5 ) spôsobuje usadzovanie nečistôt, potom často vznikajú vodné riasy a zákaly. Voda s vysokým pH je ideálnym prostredím na vznik rias a množenie mikroorganizmov.

Tvrdosť vody

Tvrdosť vody určuje obsah rozpustených minerálov vo vode. Sú to najmä oxid horečnatý , vápenatý a tiež uhličitany, sírany, mangán a ióny železa. Voda v bazéne by nemala byť extrémne tvrdá, pretože potom dochádza ku znižovaniu účinnosti bezchlórových dezinfekčných prostriedkov a tiež usadzovaniu vodného kameňa na stenách a v potrubí bazéna. Vodný kameň je ideálnym prostredím pre množenie mikroorganizmov a rias.

Ideálna odporúčaná hodnota tvrdosti vody v bazéne je stredne tvrdá voda, t.j. 8 - 14 dGH. V prípade, že je voda extrémne tvrdá, odporúča sa dávkovať stabilizátor tvrdosti, alebo 31% kyselina chlorovodíková. Problém s tvrdou vodou majú hlavne bazény napúšťané vodou zo studne (tvrdosť vody môže byť vyššia ako 40dGH).

POZOR tiež na veľmi mäkkú vodu, ktorá sa vyskytuje v niektorých lokalitách, alebo vznikne ako dôsledok nesprávneho používania zmäkčovačov vody. Veľmi mäkká voda môže spôsobiť nadmernú penivosť, hlavne vo vírivých vaniach.

Dezinfekcia vody a likvidácia rias

Voda sa pri vyšších teplotách kazí veľmi rýchlo – behom niekoľkých hodín sa v teplej, neupravenej, vode množia baktérie, kvasinky, plesne a riasy. Nezabezpečená voda je ideálnym prostredím pre vznik mikroorganizmov a možným zdrojom infekcie. Preto aj detské kúpaliská, kde sa voda mení každý deň, potrebujú dezinfekciu s algicídnym prípravkom na prevenciu vzniku a likvidáciu rias.

POLY POOL je kombinovaný dezinfekčný a algicídny prípravok, ktorý je na rozdiel od chlórových prípravkov vo vode stabilný – jeho koncentrácia sa mení veľmi pomaly. Voda ošetrená prípravkom POLY POOL je aj pri nedostatočnej cirkulácii bezpečná a kúpajúci majú istotu, že im nehrozia žiadne nebezpečenstvo.

Oxidácia vody

Oxidácia vody je chemický proces, ktorý pomáha odstrániť organické látky nachádzajúce sa vo vode. Každý človek zanesie pri vstupe do vody nejaké nečistoty (pot, krém, olej, moč a pod.) Pomocou oxidácie je možné počet týchto nečistôt znížiť, či dokonca ich úplne odstrániť. Po oxidácii ja voda čistejšia a jasnejšia. Oxidačný prípravok je vhodné aplikovať keď voda stratí iskru alebo sa začne tvoriť jemný zákal. Oxidácia je veľmi dôležitou súčasťou pri údržbe bazénovej vody a vyrieši problém s väčšinou vodných zákalov.

Vločkovanie

Všetky drobné nečistoty, ktoré nedokáže zachytiť filter, idú späť do bazéna a zostávajú vo vode . Voda sa kvôli tomu môže zdať zakalená a bez iskry. Vločkovač MPT FLOCK zaistí zoskupenie týchto drobných nečistôt do väčších celkov ( vločiek), ktoré sa následne zachytia vo filtri alebo klesnú na dno bazéna, odkiaľ sa dajú odstrániť bazénovým vysávačom. Voda sa cca po 12 hodinách po aplikácii viditeľne prejasní a získa potrebnú iskru. Nezabúdajte na pravidelné preplachovanie filtra, hlavne po použití vločkovača. Pozor na nadmerné používanie prípravku, ktoré môže spôsobiť vodný zákal. V takomto prípade je potrebné nariediť vodu v bazéne čistou vodou.

Filtrácia

Každý dlhodobo používaný bazén s väčším objemom by mal byť vybavený filtračným zariadením, ktoré filtruje bazénovú vodu a účinne ju vracia späť do bazénu. Dostatočný filtračný výkon by mal umožniť minimálne jednu výmenu celého objemu bazénu každých 24 hodín. Prúdenie pomáha účinnému rozmiešaniu dezinfekčných a ostatných prípravkov do celého objemu bazénu a zachytáva nečistoty. Odporúčaná doba filtrácie je 6 až 8 hodín podľa veľkosti bazéna a rýchlosti filtrácie. Filter je nutné preplachovať jedenkrát do týždňa, hlavne po použití vločkovača. Pravidelným preplachovaním filtra sa tiež zabezpečuje lepšia cirkulácia vody. Pri bazénoch nad 15 m³ je doporučené používať pieskové filtre, ktoré sú účinnejšie ako kartušové.

Koronavírusy

Koronavírusy sú obalené RNA vírusy, prenášajúce sa najmä medzi zvieratami. Vylúčený nie je ich prenos zo zvieraťa na človeka a následne z človeka na človeka. Spôsobujú ochorenia s rôznou závažnosťou. Väčšinou sa jedná o nezávažné hnačkové alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích ciest. Za svoje pomenovanie vďačia špicatým výbežkom na svojom obale pripomínajúcich korunu.    

Ľudské koronavírusy

Ľudské koronavírusy sa delia na alfa a beta koronavírusy a spôsobujú ochorenia s rôznou závažnosťou. Vyvolávajú nezávažné hnačkové ochorenia alebo respiračné ochorenia s postihnutím horných dýchacích ciest (nádchy). Niektoré sú však nebezpečné a vyvolávajú ochorenia s ťažkým priebehom, neraz končiaci aj smrťou. Identifikovaných je 7 typov.

Bežné ľudské koronavírusy

  1. 229E (alfa koronavírus)
  2. NL63 (alfa koronavírus)
  3. OC43 (beta koronavírus)
  4. HKU1 (beta koronavírus)

Ostatné (závažné) ľudské koronavírusy

       5. MERS-CoV (beta koronavírus spôsobujúci MERS
       6. SARS-CoV (beta koronavírus spôsobujúci SARS
       7. SARS-CoV-2 (koronavírus spôsobujúci COVID-19)

COVID-19

COVID-19 je závažné respiračné ochorenie, ktoré spôsobuje ľudský koronavírus SARS-CoV-2. V roku 2020 spôsobil pandémiu.  Veľká väčšina chorých má príznaky do 12 dní od dňa infekcie. COVID-19 sa prejavuje horúčkou, slabosťou, ťažkosťami s dýchaním, kašľom, vyskytuje sa sa aj strata chuti a čuchu. Väčšina pacientov má ľahký priebeh, podobný prechladnutiu. Pacienti s ťažším priebehom, so zápalom pľúc vyžadujú hospitalizáciu, u niektorých sa rozvinie syndróm akútnej dychovej tiesne a obojstranným zápalom pľúc, ktorý komplikuje aj prehnaná imunitná odpoveď, tzv. cytokínová búrka. Vírus v tele sa detekuje za pomoci qPCR testov, resp. antigénových testov.

qRT-PCR testy na COVID-19

Test je založený na detekcii genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.  Po výtere z nosohltana sa materiál musí spracovať  laboratórne, a preto celý proces od odobratia vzorky až po výsledok trvá minimálne niekoľko hodín. PCR diagnostika momentálne predstavuje najspoľahlivejšiu možnosť stanovenia vírusu.
 
Antigénové testy na COVID-19
 
Tento typ testov je založený na stanovení bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. Sú citlivé v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, t.j. 3-5 dní od nástupu prejavov ochorenia. Takisto ako pri PCR teste sa vzorka odoberá z nosohltana. Veľkou výhodou oproti PCR diagnostike je rýchlosť stanovenia výsledku, ktorá je približne do 15 minút.
 
Protilátkové testy na COVID-19
 
Pri týchto testoch sa stanovujú protilátky proti vírusu, ktoré vytvára imunitný systém organizmu v rámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu (resp. jeho antigénov) v tele. Spustenie obrany organizmu trvá istý čas, preto protilátky (najskôr IgM, neskôr IgG) je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia. Vzorka sa odoberá najčastejšie z krvi pacienta a výsledok je známy do niekoľkých minút.
 
Antigény a protilátky
 
Veľa ľudí si zamieňa pojem antigén a protilátka.
 
Antigén je telu cudzia látka a je ním napr. aj peľová častica, toxín alebo bielkovina na povrchu vírusu atď. Antigén vyvoláva tvorbu protilátok, resp. vyvoláva imunitnú odpoveď (napr. zápal, resp. tvorba protilátok). Antigénové testy sa používajú na detekciu antigénov. V prípade antigénových testov na COVID-19 sa detekuje bielkovina na povrchu obalu vírusu SARS-CoV-2, ktorá je pre naho špecifická. Keďže antigén je súčasťou vírusu, z jeho detekcie je možné usúdiť aj prítomnosť samotného vírusu.
 
Protilátka je bielkovina, ktorá vzniká za účelom identifikácie a následnej eliminácie antigénu (cudzích elementov v tele). Protilátkové testy sa používajú na detekciu protilátok v krvi. Zvyčajne sa detekujú 2 typy protilátok a to: krátkodobé (slizničné, IgM) a dlhodobé (ochranné, IgG). Protilátkovým testom sa teda neurčuje priamo prítomnosť vírusu v tele. 

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.