Čierne škvrny na dne a stenách bazénu

Príčina: Voda je napadnutá čiernymi riasami

Riešenie: Skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu. Aplikujte prípravok H2O OXI a následne H2O POOL (dvojnásobná dávka). Pri aplikácii dodržujte dávkovanie, uvedené na etiketách výrobkov. Po 24 hodinách pridajte prípravok H2O FLOCK. Dno a steny bazénu potom mechanicky vyčistite.