Mliečna voda v bazéne

Príčina: Mliečna voda v bazéne znamená vysoký výskyt iónov vápnika a horčíka.

Rešenie: Skontrolujte pH a v prípade potreby ho upravte na požadovanú hodnotu. Aplikujte prípravek H2O OXI. Po 24 hodinách pridajte odstraňovač kovov. Najmenej po 48 hodinách pridajte prípravok H2O FLOCK. Ako preventívne opatrenie odporúčame pridať aj stabilizátor tvrdosti.