Ovplyvňuje H2O POOL (resp. WHIRLPOOL) iné prípravky?

Ovplyvňuje POLY H2O POOL (resp. WHIRLPOOL)  iné prípravky (napr. na vodný kameň, na úpravu pH), alebo sa dá používať spoločne s nimi?

 

Pri napustení bazénu (vírivky) sa najprv voda upraví na štandardné požadované hodnoty (t. j. pH a  tvrdosť – čo vyžadujú všetky bazénové chémie), následne sa aplikuje POLY H2O POOL (resp. WHIRLPOOL)  a pH sa koriguje prostriedkami na to určenými. Tieto prostriedky nemajú vplyv na účinnosť POLY H2O POOL (resp. WHIRLPOOL). Pre viac info o pH a tvrdosti vody pozri sekciu "Slovník pojmov".