Zakalená voda v bazéne

Príčina: Nízke alebo vysoké pH, veľký výskyt baktérií, rozptýlenie jemných mechanických nečistôt, rozptýlenie organických zlúčenín, nadmerné dávkovanie prípravku H2O FLOCK, znížená funkcia filtračného zariadenia.
Riešenie: Hodnotu pH upravte pomocou prípravku H2O pH plus a H2O pH mínus, aplikujte prípravok H2O POOL (dvojnásobná dávka), aplikujte prípravok H2O FLOCK, aplikujte šokovú dávku prípravku H2O OXI, po dobu 24 hodín nechajte zapnutý filter, filter preplachujte po dobu aspoň 15 minút. V prípade potreby vymeňte pieskovú náplň. Zakalená voda v bazéne pre nás nie je problém.