Značka: H2O COOL

disiCLEAN WC GEL

Neohodnotené

Čistiaci prostriedok na toaletné misy, pisoáre a inú sanitárnu keramiku.

Kategória: Domácnosť

Zvoľte variant

0,75 l
Skladom
3,95 €
3,36 €
2,80 € bez DPH
1 l
Skladom
4,95 €
4,21 €
3,51 € bez DPH
3 l
Momentálne nedostupné
11,90 €
10,12 €
8,43 € bez DPH
5 l
Momentálne nedostupné
16,90 €
14,37 €
11,98 € bez DPH
10 l
Momentálne nedostupné
30,50 €
25,93 €
21,61 € bez DPH
25 l
Momentálne nedostupné
67,90 €
57,72 €
48,10 € bez DPH

Kyslý čistiaci prostriedok na toaletné misy, pisoáre a inú sanitárnu keramiku. Účinne odstraňuje hrdzu, vodný a močový kameň, plesne a iné nečistoty. Pôsobí nad aj pod vodnou hladinou. Toalety a pisoáre udržuje čisté a bez usadenín. Zanecháva žiarivý lesk a sviežu vôňu.

 


Pozor

Pozor. Obsahuje: kyselina mravčia, <5 % neiónové povrchovo aktívne látky, parfumy, 5-15% kyselina mravčia, farbivo, Limonene. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné okuliare. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.