Ponúkame komplexné hygienické zabezpečenie vrátane COVID-19 testovania osôb pre firemných zákazníkov

Konzultácie s Úradom verejného zdravotníctva 

Dezinfekcia priestorov - vody - vzduchu

Testovanie pomocou certifikovaných antigénových, resp. protilátkových testov na COVID-19 

 

DEZINFIKUJEME:

Kancelárie, úrady, školy, inštitúcie, nákupné centrá, výrobné podniky, sklady a haly, prevádzky verejného stravovania, fitness a wellness centrá, veterinárne ambulancie, kliniky a zdravotnícke zariadenia, domácnosti, dopravné prostriedky, autá, autobusy, lietadlá, vlaky, lode a pod.

Používame kombinovanú technológiu cielenej aplikácie polymérovej dezinfekcie pomocou elektrostatických aplikátorov Victory Innovations® a technológiu necielenej dezinfekcie ovzdušia pomocou ozónu, resp. aktívneho chlóru uvoľneného z HClO.

Venujeme sa preventívnej dezinfekcii a aj represívnym zásahom.

Hygienicky zabezpečujeme:

  • povrchy a predmety
  • nástroje, stroje a prístroje
  • miesta častého dotyku
  • klimatizácie a rekuperácie
  • vzduchotechniku
  • vzduch
  • vodu a rozvody vody

Naši pracovníci majú oprávnenie na výkon dezinfekcie a absolvovali štátnu skúšku na výkon tohto povolania (Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie).  

Pre viac informácii a cenovú ponuku nás kontaktujte pomocou kontaktného formulára.

 

TESTUJEME:

Na testovanie používame vysokokvalitné nemecké antigenové testy NADAL Ag Rapid test alebo testy na zisťovanie protilátok od toho istého výrobcu.

Testovanie prebieha v súlade s platnými predpismi a aktuálnymi protiepidemickými opatreniami. Výkon testu zabezpečujú naši zmluvní partneri - profesionáli a výhradne zdravotnícki pracovníci (doktori medicíny). 

Testovanie prebieha "na kľúč", t.j. zabezpečujeme obhliadku priestorov, materiálne vybavenie (dezinfekciu, OPP), personál (zdravotníci a administratíva) a likvidáciu infekčného materiálu a sanáciu priestorov po testovaní.

 


 

Dezinfekcia dopravných prostriedkov - POLYMPT
Cena na vyžiadanie Služba
Dezinfekcia dopravných prostriedkov
100 €

Hygienické zabezpečenie dopravných prostriedkov

Na objednávku 
644
Profesionálna dezinfekcia priestorov - POLYMPT
Cena na vyžiadanie Služba
Dezinfekcia priestorov
100 €

Komplexné hygienické zabezpečenie a dezinfekcia priestorov, vzduchu a vody.

Na objednávku 
629
Testovanie Covid 19 POLYMPT
Cena na vyžiadanie Služba
Profesionálne antigénové testovanie
100 €

Zabezpečíme pre vás profesionálne Antigénové testovanie

Na objednávku 
638
3 položiek celkom