MPT DISH CLEANER prostriedok na umývanie riadu

Značka: POLYMPT
od 2,80 € od 2,33 € bez DPH

Zvoľte variant

Vysoko koncentrovaný prípravok na umývanie riadu

Detailné informácie

0,5 l
Skladom
2,80 €
2,33 € bez DPH
1 l
Skladom
4,20 €
3,50 € bez DPH
5 l
Skladom
14 €
11,67 € bez DPH
10 l
Skladom
25 €
20,83 € bez DPH

Podrobný popis

Vysoko koncentrovaný prípravok na umývanie riadu

MPT DISH CLEANER je vysoko koncentrovaný prípravok na umývanie riadu so sviežou vôňou limetky. Obsahuje glycerín a d-panthenol na ochranu pokožky pred vysušením. Pohlcuje nepríjemný zápach kuchyne. Riad zostáva perfektne čistý a žiarivo lesklý.

Návod na použitie 

Na umývanie riadu nalejte jednu až dve polievkové lyžice na 5 litrov vody (cca 8-16 m) podľa sily znečistenia, alebo naneste priamo na umývciu hubku.


Pozor

Pozor. Obsahuje: Sodná soľ ethoxysulfátu mastného alkoholu (Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts), Sodium-dodecyl-benzensulfonát. H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P280 Noste ochranné okuliare. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte.


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.