Prečo H2O-COOL?

Dnešná doba je v znamení boja spotrebiteľov za ekologickejšie a k prírode šetrnejšie produkty. Rastúca popularita tovaru označeného ako "bio" či "eko" je toho jasným dôkazom. Sme zástancami tohto "nature friendly" životného štýlu a preto sme sa rozhodli nájsť ďalšie možnosti, ako obmedziť potenciálne škodlivé chemikálie v našich životoch. Prešli sme vlastné domovy a našli sme jedného spoločného menovateľa - chlór. Nasledovali mesiace analýz a vývoja, ale výsledok sa dostavil a sme naň patrične hrdí.

Ekologické čistiace a dezinfekčné prostriedky bez chlóru H2O COOL sú založené na aktívnych polyméroch, ktoré dokážu zastúpiť dezinfekčný účinok chlóru bez rizika tvorby škodlivých chloramínov. Produkty H2O COOL sú nezávadné aj pri dlhodobom používaní a to i pre deti a domáce zvieratá.

Naše výrobky sú testované v akreditovaných laboratóriách a podliehajú najprísnejším normám a reguláciám nielen v rámci Slovenskej republiky. Dezinfekčné prípravky na báze polymérov sa používajú ako alternatíva ku chlóru pri úprave vôd - bazénových aj technických a taktiež v oblasti plošnej dezinfekcie predmetov, priestorov, plôch a vzduchu.

 

Produkty H2O COOL

DEZINFEKCIA VODY -  H2O POOL a H2O WHIRLPOOL

H2O POOL je produktový rad určený na hygienické zabezpečenie vody v bazénoch.  

H2O WHIRLPOOL je produktový rad určený na hygienické zabezpečenie vody vo vírivkách, jakuzzi a kadiach.

 

DEZINFEKCIA POVRCHOV A PREDMETOV - disiCLEAN

disiCLEAN HOME je produktový rad určený na hygienické zabezpečenie domácností.

disiCLEAN SPORT & SPA je produktový rad určený na hygienické zabezpečenie prevádzok typu fitness, wellness, beauty & spa.

disiCLEAN PETS je profesionálny produktový rad určený na hygienické zabezpečenie veterinárnych priestorov.

disiCLEAN PROFI je profesionálny produktový rad určený na hygienické zabezpečenie zdravotníckych zariadení, inštitúcií, potravinárstva, verejnej dopravy a pod.

 


Všetky naše dezinfekčné prostriedky sú registrované biocídy, certifikované Centrom pre chemické látky a prípravky, evidované v Národnom toxikologickom a informačnom centre, testované podľa normy ISO 17025. Spĺňajú všetky požiadavky na kvalitu a dovoz na trh SR. H2O COOL SK s.r.o. je členom Cechu profesionálov DDD.


 

Upozornenie: Pred použitím si prečítajte návod na použitie. Dezinfekčné prípravky používajte bezpečne.

 

Vyjadrenie-vyrobcu-o-dlhodobej-ucinnosti