Novinka Cena na vyžiadanie
Značka: POLYMPT

POLY UNIVERSAL dezinfekcia povrchov

Neohodnotené
5,40 € 4,50 € bez DPH
Skladom
Univerzálna polymérová dezinfekcia povrchov, plôch, predmetov, nástrojov a prístrojov

POLYMPT UNIVERSAL je tekutý  bezchlórový polymérový dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch, povrchov, predmetov, nástrojov a prístrojov. Používa sa na dezinfekciu v priemysle, v ubytovacích zariadeniach, v potravinárstve, v školstve, v sanitárnej oblasti, vo vzduchotechnike, v zdravotníctve, vo veterine, v poľnohospodárstve, vodohospodárstve, v športových odvetviach a v stravovaní. Je charakteristický silným a dlhodobým antibakteriálnym, antivírusovým, protikvasinkovým, protiplesňovým a sporicidným účinkom (pri nízkom zaťažení až 7 dní). Použiteľný na všetky druhy materiálov (sklo, drevo, koža, plast, papier, textil, guma, kov a pod.). Odstraňuje zápach, likviduje plesne. Je šetrný k ošetrovaným materiálom a nezanecháva nepríjemný zápach.


Vlastnosti: Je nehorľavý,  neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh , formaldehyd, ťažké kovy.  Je odolný teplotám od 0 po 250°C. Účinne likviduje baktérie, mikroorganizmy, plesne , kvasinky, a odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením.


Návod na použitie a aplikácia:

Nastriekajte na čistenú plochu a nechajte pôsobiť minimálne 15 min., resp. do zaschnutia. Aplikácia je možná aj umývaním, natieraním, namáčaním. Povrch bezprostredne po ošetrení neomývajte. Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami. Neriedi sa. Ak je povrch viditeľne znečistený, je potrebné ho pred dezinfekciou umyť, resp. odstrániť nečistoty. Povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a hračky je potrebné po expozičnom čase opláchnuť pitnou vodou. Na profesionálne použitie: POLYMPT UNIVERSAL  je vhodný aj na aplikáciu pomocou elektrostatických rozprašovačov Victory Innovations®. 


Účinky: Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má G+ a G- baktericídne (S. aureus, P. aeruginosa, E. coli, E. hirae, S. enterica , K. pneumoniae, P. vulgaris), virucídne,  sporicídne (C. difficile, B. subtilis) a fungicídne (C. albicans, A. niger/ barsiliensis)  účinky. Veľmi účinne odstraňuje zápach. 


Skladovanie :

Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Upozornenie:

Nemiešajte s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len na určený účel.

Dátum expirácie: 36 mesiacov od dátumu výroby  

Obsah, dátum výroby a číslo šarže: Uvedené na obale  

Reg. číslo: bio/3828/D/20/CCHLP


Používajte biocídy bezpečným spôsobom . Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Bezpečnosť:

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi. Zákaz opakovaného použitia obalu. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a zvieracích krmív. V priebehu aplikácie nejedzte, nepite a nefajčite.       

Prvá pomoc:

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom, dôkladne opláchnite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.                                                                  

Účinná látka: kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamóniumchloridy (0,3g /100g),

Obsahuje poly(hexametylénguanid) hydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.