POLY UNIVERSAL dezinfekcia povrchov

Značka: POLYMPT
od 5,30 € od 4,42 € bez DPH

Zvoľte variant

Univerzálna polymérová dezinfekcia povrchov, plôch, predmetov, nástrojov a prístrojov

Detailné informácie

0,5 l
Skladom
5,30 €
4,42 € bez DPH
1 l
Skladom
8,60 €
7,17 € bez DPH
5 l
Skladom
38 €
31,67 € bez DPH
10 l
Skladom
72 €
60 € bez DPH
25 l
Skladom
172,80 €
144 € bez DPH

Podrobný popis

Univerzálna polymérová dezinfekcia povrchov II. generácie

Testované EÚ certifikovaným laboratóriom proti koronavírusu podľa najaktuálnejšej normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

POLYMPT® UNIVERSAL je tekutý  bezchlórový polymérový dezinfekčný prostriedok určený na dezinfekciu všetkých umývateľných plôch, povrchov, predmetov, nástrojov a prístrojov. Používa sa na dezinfekciu v priemysle, v ubytovacích zariadeniach, v potravinárstve, v školstve, v sanitárnej oblasti, vo vzduchotechnike, v zdravotníctve, vo veterine, v poľnohospodárstve, vodohospodárstve, v športových odvetviach a v stravovaní. Je charakteristický silným a dlhodobým antibakteriálnym, antivírusovým, protikvasinkovým, protiplesňovým a sporicidným účinkom (pri nízkom zaťažení až 7 dní). Použiteľný na všetky druhy materiálov (sklo, drevo, koža, plast, papier, textil, guma, kov a pod.). Odstraňuje zápach, likviduje plesne. Je šetrný k ošetrovaným materiálom a nezanecháva nepríjemný zápach.

Vlastnosti

Je nehorľavý,  neobsahuje chlór, alkohol, aldehyd, fenol, lúh , formaldehyd, ťažké kovy.  Je odolný teplotám od 0 po 250°C. Účinne likviduje baktérie, mikroorganizmy, plesne , kvasinky, a odstraňuje zápach, ktorý vzniká rozkladom alebo kvasením.

Účinky

Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má G+ a G- baktericídne (S. aureus, P. aeruginosa, P. hauseri (vulgaris), E. hirae, E. coli, S. uberis podľa EN 1276:219 a EN 1656:2009 - 1 min, virucídne (obalené vírusy podľa EN 14476+A2:2020 - 15 min a EN 13610:2003 - 60 min), fungicídne (C. albicans - 10 min, A. niger/ brasiliensis - 15 min podľa EN 1650:2019), sporicídne (C. difficile a B. subtilis podľa EN 13704:2018) účinky. Veľmi účinne odstraňuje zápach.

Návod na použitie a aplikácia

Nastriekajte na čistenú plochu a nechajte pôsobiť minimálne 15 min., resp. do zaschnutia. Aplikácia je možná aj umývaním, natieraním, namáčaním. Povrch bezprostredne po ošetrení neomývajte. Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva, ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami. Neriedi sa. Ak je povrch viditeľne znečistený, je potrebné ho pred dezinfekciou umyť, resp. odstrániť nečistoty. Povrchy, ktoré prichádzajú do styku s potravinami a hračky je potrebné po expozičnom čase opláchnuť pitnou vodou. Na profesionálne použitie: POLYMPT® UNIVERSAL  je vhodný aj na aplikáciu pomocou elektrostatických rozprašovačov Victory Innovations®

Skladovanie

Skladujte v originálnych obaloch na suchom mieste pri teplote 5-25°C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a mrazom.

Upozornenie

Nemiešajte s inými dezinfekčnými prostriedkami. Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím. Prípravok používať len na určený účel.


Používajte biocídy bezpečným spôsobom . Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výrobok je určený len na profesionálne použitie.

Bezpečnosť

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s národnými predpismi. Zákaz opakovaného použitia obalu. Uchovávajte oddelene od potravín, nápojov a zvieracích krmív. V priebehu aplikácie nejedzte, nepite a nefajčite.       

Prvá pomoc

PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte osobu na čerstvý vzduch. Ak pociťujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom, dôkladne opláchnite. PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť.                                                                  

Účinná látka: kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamóniumchloridy (0,3g /100g), Obsahuje poly(hexametylénguanid) hydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Reg. číslo: bio/3828/D/20/CCHLP  


 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.