POLY AIR dezinfekcia klimatizácie a vzduchotechniky

Značka: POLYMPT
od 4,40 € od 3,67 € bez DPH

Zvoľte variant

Polymérová dezinfekcia klimatizácie, rekuperácie a vzduchotechniky 

Detailné informácie

250 ml
Skladom
4,40 €
3,67 € bez DPH
0,5 l
Skladom
6,60 €
5,50 € bez DPH
1 l
Skladom
9,90 €
8,25 € bez DPH
5 l
Skladom
46 €
38,33 € bez DPH

Podrobný popis

Polymérová dezinfekcia II. generácie klimatizácie, rekuperácie a vzduchotechniky

Testované EÚ certifikovaným laboratóriom proti koronavírusu podľa najaktuálnejšej normy z roku 2020 (EN 14476+A2:2020)

POLYMPT® AIR je novodobý tekutý dezinfekčný prostriedok určený na dôkladnú dezinfekciu rozvodov vzduchu, klimatizačných a rekuperačných jednotiek, vzduchotechniky a vnútorných priestorov.

Je charakteristický silným a dlhotrvajúcim antibakteriálnym, antivírusovým a protiplesňovým účinkom bez akéhokoľvek negatívneho vplyvu na ošetrované materiály. Používa sa na hygienické zabezpečenie ovzdušia a priestorov v zdravotníctve, veterinárnej oblasti, poľnohospodárstve a živočíšnej výrobe, potravinárskom priemysle a všetkých verejných oblastiach ako napr. verejná doprava, školy, domovy, hotely, športoviská, open space kancelárie, úrady a inštitúcie. Eliminuje zápach a zlepšuje hygienickú kvalitu vzduchu. Potláča syndróm chorých budov.

Vlastnosti

Je nehorľavý, pH neutrálny, nepoškodzuje žiadne materiály – je nekorozívny. Neobsahuje chlór, alkohol, lúh, peroxid, aldehydy ani fenoly, nemá vedľajšie účinky. Na povrchu vytvára polymérovú vrstvu a tým zabezpečuje dlhodobú ochranu pred opätovnou mikrobiologickou kontamináciou. 

Účinky

Eliminuje široké spektrum mikroorganizmov, má G+ a G- baktericídne (S. aureus, P. aeruginosa, P. hauseri (vulgaris), E. hirae, E. coli, S. uberis podľa EN 1276:219 a EN 1656:2009 - 1 min, virucídne (obalené vírusy podľa EN 14476+A2:2020 - 15 min a EN 13610:2003 - 60 min), fungicídne (C. albicans - 10 min, A. niger/ brasiliensis - 15 min podľa EN 1650:2019), sporicídne (C. difficile a B. subtilis podľa EN 13704:2018) účinky. Veľmi účinne odstraňuje zápach.

Návod na použitie a aplikácia

POLYMPT® AIR môže byť aplikovaný postrekom, rozprašovaním, fogovaním – hmlením, tlakovým premývaním. Neriedi sa.  Nastriekajte na čistenú plochu a nechajte pôsobiť minimálne 15 minút . Ošetrením vznikne na povrchu polymérová vrstva , ktorá zabezpečí dlhodobú ochranu pred mikroorganizmami. Pred prvým použitím si vyžiadajte podrobný návod. Na profesionálne použitie: POLYMPT® AIR  je vhodný aj na aplikáciu pomocou elektrostatických rozprašovačov Victory Innovations®.


Používajte dezinfekčný prípravok bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

Výrobok je určený len na profesionálne použitie. 

Pozor. H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P501 Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním v zberni nebezpečných odpadov.

Účinná látka: kvartérne amóniové zlúčeniny, benzyl-C12-16-alkyldimetylamóniumchloridy (0,48g /100g), Obsahuje poly(hexametylénguanid) hydrochlorid. Môže vyvolať alergickú reakciu.

Registračné číslo CCHLP: bio/3827/D/20/CCHLP


 

Čistenie a dezinfekcia nástennej klimatizácie

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.